La UVic-UCC oferirà un doble grau en CAFE i Mestre d’Educació Primària i ampliarà els estudis semipresencials el curs vinent

Vic, 17 de març de 2020.- La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) presentarà la seva oferta acadèmica per al curs 2020-2021 a la plataforma virtual UNIferia, que se celebrarà online del 19 al 21 de març arran de l’ajornament per la crisi del coronavirus del Saló de l’Ensenyament. En aquesta ocasió ho farà amb 29 graus que el curs vinent s’impartiran entre els campus de Vic i de Manresa i la seu de Granollers. Un d’aquests serà el nou doble grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) i Mestre d’Educació Primària (MEP), que s’oferirà per primera vegada a Vic. Una altra de les novetats serà el desplegament d’una oferta més àmplia de formació semipresencial amb la incorporació d’aquesta modalitat als graus en Màrqueting i Comunicació Empresarial, Periodisme i Comunicació Audiovisual.

Aquesta edició especial d’UNIferia, dedicada exclusivament a graus universitaris, l’han impulsat conjuntament amb les 12 universitats catalanes, entre les quals la UVic-UCC, sota el paraigua de la CRUE, i estarà activa a www.graus.uniferia.org. D’aquesta manera, l’alumnat de secundària del país trobarà en un sol lloc informació sobre el ventall de graus i centres als quals poden optar per accedir als estudis universitaris. A més, del 23 al 27 de març, la CRUE activarà la primera edició d’UNIferia Màster amb l’oferta d’estudis de màster de més d’una cinquantena d’universitats espanyoles, entre les quals també hi ha la UVic-UCC.

Un pas cap a la multipresencialitat dels estudis de grau


Els 22 graus que el campus Vic oferirà el curs 2020-2021 consolidaran l’aposta per les metodologies actives com a base de l’acció formativa desenvolupada els últims anys. L’aprenentatge basat en casos pràctics, el treball per projectes, la simulació o l’aprenentatge i servei són algunes de les opcions metodològiques que vertebren els graus i màsters de la Universitat.

Aquest curs, a més, tres graus dels àmbits d’empresa i comunicació s’oferiran per primera vegada en modalitat semipresencial, com a opció complementaria a la presencial que es manté com a eix central d’aquests estudis. Es tracta dels graus en Màrqueting i Comunicació Empresarial, Periodisme i Comunicacio Audiovisual, que s’afegeixen a d’altres que ja havien fet el pas a la multimodalitat els darrers cursos, com és el cas de Nutrició Humana i Dietètica, Teràpia Ocupacional, i Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades, aquest darrer online junt amb la UOC.

“La multimodalitat permet a nous perfils d’estudiants, com els que viuen fora de Catalunya o el col·lectiu de professionals que volen conciliar la seva carrera acadèmica amb la pràctica laboral, accedir a la Universitat”, explica el degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació, Josep Burgaya, qui afegeix que “les noves metodologies d’aprenentatge permeten a l’estudiant estar al centre del model educatiu” i són “un pas natural per als centres que imparteixen estudis superiors, que s’han d’adaptar a les formes d’aprenentatge de les noves generacions, tecnològiques i multipantalla”, tot plegat sense perdre de vista un dels elements claus de la UVic-UCC: “la tutorització personalitzada de l’alumnat”.

El segon doble grau en estudis d’Educació


El campus Vic oferirà, per al proper curs, un doble grau en CAFE-MEP, amb menció d’educació física, que permetrà obtenir els dos títols en una trajectòria de cinc cursos i que d’entrada oferirà 40 places. Aquesta nova oferta formarà, d’una banda, mestres generalistes amb capacitació per ensenyar Educació Física i, de l’altra, professionals capaços de confeccionar projectes educatius i de lleure, gestionar instal·lacions i esdeveniments esportius, elaborar programes d’activitat física saludable o liderar entrenaments de diferents esports.

Aquesta oferta s’afegeix al doble grau en Mestre d’Educació Infantil i Mestre d’Educació Primària amb menció de llengua anglesa, del qual ja s’han graduat dues promocions. Precisament aquest grau –uns estudis pilot que formen part del Pla de Millora de la Formació de Mestres (programa MIF)– introdueix per al proper curs un canvi en els requisits d’accés: a partir d’ara per accedir-hi no caldrà acreditar un nivell B1 d’anglès, que s’assolirà al finalitzar el primer curs si se superen les assignatures impartides en aquest idioma.

Per al degà de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes (FETCH), Eduard Ramírez, “aquest era el pas natural del centre, que posa al servei de la societat la seva expertesa en dos àmbits: l’activitat i l’educació física, en un moment en què els estudis que hi estan vinculats tenen molta demanda, i la formació de mestres”. Per a Ramírez, el doble grau “garanteix moltes possibilitats laborals per als nous graduats” i, alhora, “dona una resposta a aquell alumnat que ja apostava per aquesta doble formació de forma independent”. Per accedir a aquests estudis caldrà superar prèviament la prova d’aptitud personal (PAP) de Mestre d’Educació Primària i i la de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.

La Facultat de Medicina desplegarà el quart curs, el segon en què s’impartiran classes de forma simultània a les unitats docents de Vic i de Manresa. El pla docent per a quart, que inclou una assignatura a l’entorn de la salut mental, comportarà la realització de pràctiques clíniques específiques d’aquesta matèria en el marc de les sis setmanes en centres sanitaris que l’alumnat passa cada curs a partir de tercer.

A la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar es continuarà amb la incorporació progressiva de pràctiques de dissecció i del Sectra per a l’alumnat dels graus en Nutrició Humana i Dietètica, Teràpia Ocupacional i Fisioteràpia per, en paraules de la vicedegana Míriam Torres, “afavorir l’ensenyament experiencial i aplicat en el marc d’assignatures tradicionalment molt teòriques”. En el cas del grau en Fisioteràpia, a més, s’oferirà per primer cop una línia en què les classes s’impartiran exclusivament en castellà.

A la Facultat de Ciències i Tecnologia el curs 2020-2021 es graduarà la primera promoció del grau en Automoció. A més, s’implantaran les novetats del pla d’estudis del grau en Enginyeria Mecatrònica, que es focalitzarà molt més en la robòtica.

Aprenentatge per simulació a tots els graus del campus Manresa


La renovació i ampliació de les instal·lacions del centre d’innovació en simulació CISARC ha permès ampliar la capacitat del campus Manresa de la UVic-UCC per utilitzar aquesta metodologia en els diferents graus que imparteix. Així, l’aposta per la simulació de les facultats de Ciències de la Salut i de Ciències Socials de Manresa podrà créixer a partir del proper curs gràcies als 1.000 m2 i les vuit unitats del CISARC que es van posar en marxa a finals de 2019. La metodologia de la simulació se centra en l’aprenentatge basat en l’experiència i l’entrenament en situacions similars a les de la realitat professional i en la reflexió sobre els propis errors. UNIferia serà l’entorn idoni per donar a conèixer aquest tret diferencial dels estudis d’UManresa i per convidar els assistents a visitar les instal·lacions durant la jornada de portes obertes del proper 25 d’abril de 2020.

Una altra novetat per al proper curs de la qual s’informarà a l’UNIferia són la nova modalitat de beques que ha creat la Facultat de Ciències Socials de Manresa, les beques Talent Social. S’adrecen a estudiants amb una nota superior al 7 en el cas dels que accedeixen a la universitat des del batxillerat, o bé de 8 si ho fan des d’un cicle formatiu de grau superior. Així, les persones que reuneixin aquests requisits podran aconseguir un descompte del 40% sobre el preu de la matrícula del primer curs en els graus d’Administració i Direcció d’Empreses i també en el de Mestre d’Educació Infantil. Aquests ajuts s’afegeixen a d’altres que el campus Manresa ja té consolidats i que el curs passat van beneficiar prop d’un centenar d’alumnes.

Per la seva banda, la Facultat de Ciències de la Salut mantindrà la seva aposta per la internacionalització de les seves aules, una tendència iniciada fa quatre anys als estudis de Fisioteràpia i que, progressivament, s’ha estès, també als de Podologia i Infermeria. D’altra banda, la semipresencialitat del grau en Logopèdia, impartit en col·laboració amb la UOC, ha permès arribar a un perfil diferent d’alumnat, que cursa aquests estudis majoritàriament a partir de vies lentes després de cursar una altra titulació. En total, al campus Manresa s’hi impartiran 6 graus.

Màsters, postgraus i doctorats


En el marc de l’UNIferia Màster, la UVic-UCC presentarà la seva proposta de màsters, postgraus i doctorats, que s’imparteix a Vic, Manresa, Granollers o Barcelona entre d’altres ciutats. Una de les principals novetats serà el nou programa, el novè, que l’Escola de Doctorat afegirà a la seva oferta. Es tracta del doctorat en Disseny i Comunicació, que s’impartirà conjuntament amb el Centre Universitari de Disseny BAU, adscrit a la Universitat. El programa es fruit de l’expertesa dels cinc grups de recerca que la Universitat té en aquest àmbit i s’estructura al voltant de dues grans línies de recerca: per una banda, “Disseny i societat. Polítiques, art i educació” i per l’altra “La comunicació i els seus entorns, corporacions i institucions, mitjans, xarxes i territori”. Per al director de l’Escola de Doctorat, Antoni Tort, el programa dona resposta a “l’interès creixent per la investigació en els camps del disseny i la comunicació, que fins ara no ve acompanyat d’una oferta àmplia de tercer cicle que, sobretot en l’àmbit del disseny, és incipient en el panorama estatal”.

Pel que fa a màsters universitaris se n’oferiran 18. Una de les novetats és el màster en Educació Inclusiva, Democràcia i Aprenentatge Cooperatiu, orientat al disseny, implementació i avaluació de propostes d’intervenció i millora que diversifiquin els processos d’aprenentatge en entorns socials i educatius per a una major inclusió de les persones. El curs, online, s’adreça a professionals dels àmbits de l’educació, el treball social o la psicologia entre d’altres.

Pel que fa a màsters propis i postgraus, l’oferta s’ampliarà el curs vinent amb cursos vinculats, sobretot, a l’àmbit de la salut i, més en concret, amb un màster en Transformació Digital dels Serveis de Salut i Socials al campus UManresa. Aquest nou programa sorgeix arran del canvi de paradigma que suposa l’entrada del món digital en el terreny de la salut i social, “que requereix professionals amb una nova visió del potencial de la tecnologia per millorar la qualitat assistencial i amb noves aptituds i coneixements per treure’n el màxim profit”, segons explica Coco Vilaseca, directora del Centre Internacional de Formació Contínua del campus UManresa.

Una altra de les novetats en formació contínua és la conversió del màster per a logopedes en Motricitat Orofacial i el màster en Cirurgia Podològica de l’Avantpeu a la modalitat semipresencial, que redueixen sensiblement el gruix de sessions a la Universitat i aprofundeixen en l’ús d’eines formatives online, concentrant l’activitat pràctica en jornades de cap de setmana. També destaquen una nova programació del Postgrau en Sinologia i Patologia mamària i un nou Postgrau en Innovació en Salut Mental: Estratègies, Models i Sistemes d’Atenció, de la Càtedra de Salut Mental. Alhora, s’actualitzarà el Màster en Robòtica i Sistemes Intel·ligents, impartit amb EURECAT, i es programarà de forma conjunta el postgrau en Direcció i Gestió Pública, juntament amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Finalment, la formació contínua de la UVic-UCC ampliarà el proper curs l’oferta de Cursos d’Especialització Universitària, és a dir, estudis orientats especialment a professionals que refereixen actualitzar-se en una matèria concreta. En col·laboració amb empreses, entitats o institucions sanitàries o educatives, entre les novetats d’aquest tipus de cursos hi figura el de Teràpia en Cèl·lules CAR-T, de la Facultat de Medicina, la UB i la UAB.

El campus professional consolida la seva oferta


La formació professional que imparteix la UVic-UCC es consolidarà el proper curs amb els set cicles formatius de grau superior (CFGS) que ja estan en marxa. Aquesta oferta la situa com la universitat catalana amb un programa més extens i com a líder en la introducció de la formació professional en l’àmbit universitari.

Un curs més, la UVic-UCC impartirà tres CFGS al Centre Teknós, repartit entre Vic i Granollers: els d’Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius, Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma i Màrqueting i Publicitat; també oferirà el de Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària al Centre Kreas d’Olot; i els de Pròtesis Dentals, d’Administració i Finances, enfocat a la gestió d’entitats i clubs esportius, i d’Educació Infantil, aquest darrer orientat a ciència i experimentació a les primeres edats, al Campus Professional UManresa. Aquests dos últims cicles permeten un accés fàcil als graus en Mestre d’Educació Infantil i d’ADE, respectivament, i aconseguir la titulació en només tres anys gràcies a la convalidació de crèdits prevista i a la particular configuració dels plans d’estudis del campus UManresa. La metodologia de la simulació també s’incorpora de manera general als tres cicles del campus manresà.

El Campus Professional es basa en la formació dual i l’atenció personalitzada. A més, en tots els casos, “es manté una connexió estreta amb les metodologies i àmbits d’estudi universitaris que fa fàcil i coherent el salt de la formació professional als graus universitaris”, explica la directora del Campus Professional, Núria Barniol, segons la qual “entenem que els cicles formatius no han de ser considerats una extensió de la Secundària, sinó una branca més dels estudis superiors”. En aquest sentit, diu Barniol, la Universitat treballa “perquè hi hagi un contacte molt estret entre l’alumnat de cicle formatiu i de grau”. Actualment hi ha 250 alumnes matriculats als cicles formatius i, per tal de dur a terme la formació dual i la formació pràctica l’empresa, hi ha vigents convenis amb més de 150 empreses de Catalunya.

Sobre la UVic-UCC


Oberta al món i enfocada al servei integral dels estudiants, la UVic-UCC imparteix estudis en els àmbits de les biociències, la comunicació, l’educació, l’empresa, les enginyeries, les tecnologies digitals, l’esport, les llengües, la traducció, la salut i el disseny.

Situada en un entorn de ciutat-universitat, i arrelada al territori de la Catalunya Central, posa un èmfasi especial en la relació entre el professorat i l’estudiant, en la recerca de la formació global i en la inserció professional. Aquest curs 2019-2020 té 8.300 estudiants de títols oficials i més de 8.500 de formació contínua, i compta amb un campus a Vic (UVic), un a Manresa (UManresa) i una seu a Granollers.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de UVic-UCC i etiquetada amb . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.