Althaia, la FUB – UManresa i Avinent creen un ecosistema d’innovació i tecnologia al servei de la medicina personalitzada

Manresa – 1 de juliol de 2021 – La Fundació Althaia, la Fundació Universitària del Bages – UManresa i Avinent han sumat esforços per crear MAP+, un hub d’innovació i tecnologia al servei de la medicina i l’atenció personalitzades. L’expertesa de les tres organitzacions impulsores permet generar un ecosistema d’innovació i tecnologia on s’integren empreses, universitats, administracions i organitzacions socials del territori amb l’objectiu de desenvolupar i validar noves tecnologies que serveixin per introduir millores en la medicina i en l’atenció personalitzada dels pacients.
MAP+ vol potenciar el coneixement tecnològic i promoure la transferència de les noves tecnologies als sectors de la salut i social. En concret, es vol promoure l’aplicació de noves tecnologies que puguin garantir una millor seguretat dels pacients, per exemple, disminuint el temps d’exposició a anestèsics, reduint les infeccions, el dolor i les complicacions postquirúrgiques.

També es vol millorar l’atenció i el benestar dels usuaris amb una millor i major cobertura de les seves necessitats. Per exemple, a través dels nous usos que es puguin donar a la tecnologia 3D o la realitat virtual i augmentada perquè es converteixin en una eina de diagnòstic més precisa, ajudin a determinar un millor tractament i una rehabilitació més personalitzada. Tecnologies com la impressió 3D també permet personalitzar pròtesis, plantilles o crosses i adaptar-les a les necessitats de cada usuari.


Un hub de referència

MAP+ és un projecte arrelat al Bages que vol convertir-se en un pol de referència en el sector de la tecnologia en l’àmbit de la salut i social. De fet, la iniciativa, a més de millorar l’atenció dels pacients, també pretén impulsar l’emprenedoria, augmentar la competitivitat de les empreses del territori, generar llocs de treball qualificats, retenir talent i fomentar la docència i la recerca vinculada a les noves tecnologies.

Per això el projecte, que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages, Sant Andreu Salut i la Cambra de Comerç de Manresa, busca la col·laboració de diferents agents del territori per introduir millores en la medicina i en l’atenció personalitzada de la comarca que es puguin traduir en beneficis per a la societat.

Les principals línies de treball de MAP+ són el Tech experience, per desenvolupar, testejar i validar la tecnologia; la col·laboració amb empreses de tecnologies mèdiques; l’educació, docència i formació; la innovació, recerca, captació i retenció de talent; i la col·laboració amb centres d’atenció sanitària, sociosanitària i d’atenció a la dependència per adequar l’aplicabilitat de la tecnologia i establir plans en relació a aquella que és més adequada en cada cas.


Experiències tecnològiques


Althaia, la FUB i Avinent treballen de manera coordinada amb la col·laboració d’altres empreses i institucions per tal de validar diferents tecnologies, fer que s’implementin de manera segura i adequada o, també, per descobrir-ne nous usos de tecnologies inicialment no ideades per al sectors de salut i social.

En l’actualitat ja s’està treballant en projectes relacionats amb la tecnologia 3D, la robòtica, la intel·ligència artificial o les experiències immersives. El MAP+ fa visibles algunes d’aquestes experiències tecnològiques a través del Tech experience ja que un dels objectius és fer visible la tecnologia desenvolupada i mostrar els seus usos a través d’experiències sensorials per tal que els assistents puguin entendre millor el seu funcionament, l’aplicabilitat i els beneficis.

Aquest espai s’adreça a estudiants, professionals, empresaris, organitzacions, administracions per tal que puguin veure i entendre les diferents iniciatives i projectes en funcionament, així com proposar-ne de nous per explorar conjuntament.


Impressió 3d. Medicina personalitzada i de precisió


Objectiu: Utilitzar la tecnologia 3D com a eina de diagnòstic per tal d’aconseguir una millor precisió, planificació, tractament i rehabilitació de manera personalitzada.

Àmbits d’aplicació: Medicina, docència, recerca i atenció a la dependència.

Empreses que intervenen: Avinent, Althaia i FUB – UManresa.

Metodologia: Gràcies a l’ús de softwares de disseny, d’impressores i escàners 3D, de visors personalitzats, de la realitat virtual i de la realitat augmentada es poden fer diagnòstics més precisos i de més qualitat a partir de les imatges obtingudes d’un TAC o d’una ressonància magnètica.
L’aplicació d’aquesta tecnologia permet millors planificacions quirúrgiques i models anatòmics i instruments personalitzats segons les necessitats i tractaments del pacient. Això es tradueix en una reducció del temps d’estada a quiròfan i, per tant, de menys dolor i menys risc de patir alguna infecció. Poder disposar del software i el visor suposa que el professional es pugui endinsar en l’anatomia del pacient, facilita el seu aprenentatge i una millor intervenció i planificació quirúrgica. També permet personalitzar suports tècnics com una maneta, una cadira de rodes, unes crosses, una plantilla, unes sabates, una cadira, accessoris de suport per al domicili, instruments per ajudar la ingesta, etcètera.

Nutrialth3d. Impressió 3d d’aliments
Retornar el plaer de menjar a persones amb disfàgia

Objectiu: Utilitzar la tecnologia 3D per proporcionar una dieta personalitzada i segura a persones amb disfàgia o que tinguin dificultats de deglució, i així millorar la seva qualitat de vida i el seu estat nutricional.

Àmbits d’aplicació: Logopèdia, medicina, infermeria, docència, recerca, atenció a la dependència.

Empreses que intervenen: NutriAlth3D, Natural Machines, Sosa, Cimti, Althaia, FUB – UManresa i Joviat.

Metodologia: S’utilitza un software de disseny i una impressora 3D d’aliments amb textura homogeneïtzada. Amb l’aplicació d’aquest projecte, les persones amb disfàgia poden menjar de manera segura, garantint el seu estat nutricional i una hidratació correcta, fet que es tradueix en una millor qualitat de vida i seguretat.

Solucions de software que integren tecnologia i persones

Objectiu: Facilitar la comunicació entre metges, pacients, infermeres, cuidadors sanitaris, especialistes, experts d’empreses, etcètera, per tal de compartir coneixement i evitar i resoldre problemes en temps real. Això permet una major seguretat del pacient i del professional, que no necessita desplaçar-se per poder realitzar una atenció de qualitat.

Àmbits d’aplicació: Medicina, infermeria, docència, recerca i atenció a la dependència.

Empreses que intervenen: Zerintia, Vodafone, Althaia i FUB – UManresa.

Metodologia: A través d’un software que incorpora un sistema de càmeres integrades als portàtils, als mòbils, i a les tauletes. Es comparteix en temps real un vídeo i un àudio de la sessió, i gràcies a la realitat augmentada, es facilita el suport i l’execució d’activitats en remot. També es disposa d’un sistema d’interacció amb la pantalla tàctil i les càmeres, en les quals es pot projectar la planificació efectuada i les indicacions dels diferents professionals.

Sistemes de generadors de veu intel·ligent

Objectiu: Donar resposta a la realitat de les persones que no poden parlar, apoderant la seva veu i sent el seu millor aliat, des del respecte i la dignitat, sense oblidar a qui ho cura i té cura.

Àmbits d’aplicació: Medicina, infermeria, docència, recerca, atenció a la dependència.

Empreses que intervenen: Liberia Community.

Metodologia: S’utilitza un software que permet que, a través de la mirada de la persona, es pugui comunicar amb els professionals sanitaris o socials. D’aquesta manera, s’aconsegueix disminuir l’angoixa de no poder comunicar-se amb els professionals i la família. El sistema disposa d’uns programes educacionals que ajuden a recuperar millor l’estat cognitiu de les persones afectades. També serveix com a part més lúdica.

Immersions sensorials aplicades a la salut

Objectiu: Oferir un espai multisensioral que permeti identificar si l’estímul que provoca l’experiència immersiva és positiu o negatiu per al pacient. Aquesta pauta servirà al professional de la salut o social a prendre millors decisions diagnòstiques i terapèutiques.

Àmbits d’aplicació: Fisioteràpia, infermeria, logopèdia, medicina, psicologia, docència, recerca, atenció a la dependència.

Empreses que intervenen: Handycat, Althaia i FUB – UManresa.

Metodologia: Un espai multisensorial és especialment útil per a aquelles persones que es troben amb afectacions físiques, psíquiques o sensorials, persones amb dificultats d’aprenentatge o, senzillament, persones sanes sotmeses a estrès. A dins la sala, la persona es relaxa, desenvolupa l’autocontrol i la confiança en un mateix afavoreix l’aprenentatge, estimula la comunicació i contribueix a augmentar el seu benestar. Amb aquest sistema, que es pot projectar sobre qualsevol superfície amb jocs, música i activitats sensorials personalitzables i per a totes les edats, es pot identificar si l’estímul que provoca l’experiència immersiva és positiu o negatiu per al pacient, fet que permetrà que els professionals de la salut o social puguin prendre millors decisions diagnòstiques i terapèutiques.

La intel·ligència artificial aplicada a la seguretat del pacient

Objectiu: Augmentar la seguretat dels pacients, preveient caigudes, i predir el deliri en temps real a través de la plataforma de visió per ordinador de Robbie. Aquesta plataforma permet estimar el grau de dolor/patiment de les persones i augmentar la seguretat dels pacients a les habitacions de l’UCI i de la planta d’hospitalització.

Àmbits d’aplicació: Medicina, infermeria, docència, recerca, atenció a la dependència.

Empreses que intervenen: Robbie, Althaia i FUB – UManresa.

Metodologia: És un software que, mitjançant la instal·lació d’unes càmeres a les habitacions i als corredors de l’hospital, identifica a les persones mitjançant el reconeixement facial, el moviment i el control de les emocions. Això pot ajudar a prevenir caigudes dels pacients que hagin estat diagnosticats amb risc de caiguda important, evitant així complicacions, lesions o la seva mort. Aquest sistema de monitorització garanteix un millor control de l’estat de la persona als professionals d’infermeria. També proporciona informació del dolor del pacient. Actualment s’està analitzant l’aplicació d’aquest software per facilitar el diagnòstic del deliri.

La robòtica social i la intel·ligència artificial com a cura i atenció de les persones

Objectiu: Millorar la qualitat de vida i experiència de les persones acompanyant-les en el procés de malaltia i recuperació mitjançant la robòtica social i la intel·ligència artificial. Aquesta tecnologia facilita els processos d’atenció a les persones a l’hospital i al domicili.

Àmbits d’aplicació: Medicina, infermeria, docència, recerca, atenció a la dependència.

Empreses que intervenen: Yasyt Robotics, Althaia i FUB – UManresa.

Metodologia: Dispositius de veu intel·ligents amb material lúdic, didàctic, espiritual, interactiu i d’assistència sanitària que serveixen per a donar suport al personal dels centres assistencials en els seus procediments, així com els indicadors de seguretat que s’estableixin. Es basa amb el sistema que té integrat Alexa que permet interactuar, comunicar i demanar suport tant als professionals com als propis pacients. El dispositiu compta amb dues variants: el RobRoom, pensat per ser aplicat als centres assistencials i sociosanitaris; i el RobHome, dissenyat per donar suport als familiars o altres persones cuidadores.

Solucions que revolucionen el model d’assistència a les persones privades de mobilitat

Objectiu: Proporcionar un major control i un millor descans a les persones privades de mobilitat. Al mateix temps, es vol dotar d’autonomia per desplaçar-se amb cadira de rodes elèctrica, autonomia per realitzar moviments mitjançant control per veu i disposar d’una alarma per demanar assistència al mòbil del cuidador.

Àmbits d’aplicació: Medicina, infermeria, docència, recerca, atenció a la dependència.

Empreses que intervenen: Control Live, Althaia i FUB – UManresa.

Metodologia: V-Chair és un llit robotitzat que es transforma en cadira de rodes. El seu software permet realitzar diferents accions de canvis posturals, evitant les possibles aparicions de les úlceres per decúbit als pacients i lesions innecessàries de manipulació als professionals.
L’ús d’aquesta tecnologia permet realitzar canvis posturals sense esforç per part dels cuidadors. També disposa d’una alarma de control de caigudes de la persona afectada. En els centres assistencials, aquesta tecnologia permet prevenir ulceracions i lesions per pressió i prevenir complicacions respiratòries, urinàries, intestinals, etcètera. També facilita l’assistència o l’atenció per part d’un sol cuidador i contribueix a reduir lesions osteomusculars del personal assistencial.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Ciències de la Salut, CISARC, Clínica Universitària, Empresa, General, Mecicina, Recerca i innovació i etiquetada amb , , , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.