Els estudis de Logopèdia de la FUB aprofiten el Dia Europeu de la professió per reflexionar sobre la intervenció en el llenguatge

4 de març de 2014 Els estudis de Grau en Logopèdia de l’Escola Universitària de ciències de la Salut de la Fundació Universitària del Bages organitzen, amb motiu del Dia Europeu de la Logopèdia, que se celebra el 6 de març, la jornada “La intervenció en el llenguatge”. Quatre logopedes de diferents àmbits (sanitari, suport en centres educatius a alumnat amb deficiències auditives, centres d’educació especial i consulta privada) hi exposaran diferents experiències d’intervenció. La jornada es celebrarà el dissabte, 8 de març, a la sala d’actes de la Fundació Universitària del Bages. La inscripció és gratuïta i s’ha de fer online al web de l’Escola de Formació Contínua de la FUB.

El logopeda, un professional amb presència creixent

A l’Estat Espanyol, i en concret a Catalunya, la professió del logopeda ha anat adquirint cada vegada més importància. Va ser reconegut professional sanitari en la llei d’ordenació de les professions sanitàries (L.O.P.S) i ha anat guanyant presència en tots els seus àmbits d’actuació: en els centres d’estimulació primerenca i en els centres d’educació especial (àmbit sòcio-educatiu), en centres de consulta ambulatòria i convalescent (àmbit sòcio-sanitari) i en centres de consulta privada.

En aquests darrers anys s’ha consolidat el reconeixement de la professió en l’àmbit sanitari públic i en són exemples clars la renovació de la seva presència en l’àmbit de la salut pública (la Clínica Universitària de la FUB és la titular d’aquest servei per a les comarques del Bages i del Solsonès) i la formació específica atorgada pel Col·legi de Logopedes de Catalunya, que capacita el logopeda per actuar com a pèrit en la seva matèria, per requeriment judicial.

Professionals amb una alta inserció laboral

Els estudis demostren que hi ha una un alt grau d’inserció laboral entre els titulats en Logopèdia. Segons l’Agència de Qualitat Universitària -AQU-, un 96.9% dels graduats en aquesta disciplina treballen amb requeriment dels estudis. Pel que fa als estudiants provinents de la FUB-Manresa segons les dades de l’estudi d’inserció laboral dels diplomats els cursos 2007-08 i 2008-09 hi ha un alt percentatge de titulats ocupats (92.1%) dels quals la majoria ho són amb requeriment de la titulació (84%).

La Logopèdia és una disciplina sanitària que s’ocupa de prevenir, orientar, avaluar, rehabilitar i educar les alteracions de comunicació, el llenguatge, la parla, la veu i la deglució de les persones en totes les edats. Les alteracions que tracten els logopedes estan relacionades amb situacions de la vida quotidiana, com per exemple: alteracions de la deglució, l’alimentació i la parla; pèrdua de la capacitat comunicativa, problemes de dèficit d’audició, alteracions de la veu, dificultats en la lectoescriptura o el llenguatge, etc.

La professió de logopeda pot exercir-se en diferents àmbits com ara centres mèdics i hospitalaris (unitats d’otorinolaringologia, de neurologia, centres de dia, unitats de convalescència, consulta ambulatòria), o centres educatius convencionals i d’educació especial, centres de rehabilitació, centres d’atenció psicològica, consultes privades, etc. Sovint treballa en col·laboració amb professionals d’altres disciplines (psicòlegs, metges, mestres, treballadors socials, odontòlegs etc.).

A banda de l’àmbit assistencial, el professional de la logopèdia també pot desenvolupar la seva activitat en l’àmbit de la gestió de serveis sociosanitaris o educatius; en la docència/recerca en el marc de departaments universitaris, en la formació de grau mitjà o superior, en formació continuada, programes d’educació per a la salut, centres d’estudis: en l’exercici lliure de la professió; i en organitzacions professionals i associacions de malalts.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de General, Logopèdia i etiquetada amb , , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.